Oproep aan Minister van Financiën

Bij het losbarsten van de financiële crisis in 2008 plaatste Woman Capital in het FD een paginagrote oproep aan minister Wouter Bos van Financiën. Deze crisis, zo betoogden wij, is hét moment om werk te maken van een grondige hervorming van de financiële sector.

Waarom zouden we dan niet beginnen door te zorgen voor een meer evenredige vertegenwoordiging van vrouwen aan de top van de sector? De voordelen van diversiteit zijn evident, dus dit is de kans bij uitstek om daar gebruik van te maken. Deze oproep werd ondertekend door 34 topvrouwen in Nederland.

Na deze eerste oproep merkten wij echter dat er helaas niets was veranderd in het proces van benoemingen. Het was dus tijd voor een tweede oproep, die de boodschap nog duidelijker en krachtiger voor het voetlicht bracht: topvrouwen – we hebben ze nú nodig. Deze oproep werd getekend door 75 topmannen van Nederland.

Het verheugde ons dat de Minister van Financiën toen wel naar ons luisterde. Er volgden een aantal prominente benoemingen van topvrouwen.

De oproepen waren als volgt:

Oproep van topmannen aan Wouter Bos

In het verlengde van de eerder gedane oproep van ruim dertig topvrouwen aan het adres van minister van Financiën Wouter Bos, doen in het FD vijfenzeventig topmannen een vervolgoproep. Daarin wijzen ze op het feit dat vrouwen in bestuurlijke en toezichthoudende functies bijdragen aan bestuurlijk evenwicht en een positieve invloed hebben op leiding en cultuur van een onderneming.

Lees meer

Oproep van topvrouwen aan Wouter Bos

Met een paginagrote advertentie in Het Financieele Dagblad doen ruim dertig Nederlandse topvrouwen een oproep aan minister van Financiën Wouter Bos. Zij pleiten ervoor bij de noodzakelijke hervorming van de financiële sector niet voorbij te gaan aan het feit dat diversiteit (gemengde teams van mannen én vrouwen) inmiddels een bewezen succesfactor is. De minister dient volgens de topvrouwen weg te blijven van snelle benoemingen vanuit het ‘old boys’ network’.

Lees meer