Geef nieuwe financiële sector de beste start

21 oktober 2008 – Het Financieel Dagblad

Fouten uit het verleden zijn geen enkele garantie voor een betere toekomst. Integendeel: we blijken steeds weer in staat dezelfde fouten te maken. De noodzakelijke hervormingen van het financiële systeem moeten daarom door de best denkbare teams van bestuurders en managers worden uitgevoerd.

De huidige crisis verplicht ons om nú fundamentele wijzigingen door te voeren. Die moeten zijn gebaseerd op nieuwe normen en waarden, op herwonnen vertrouwen en op benoemingen die getuigen van balans en transparantie. Er moet een beroep gedaan worden op alle aanwezige kennis en toptalenten – niet slechts op die van één helft.

Wij zijn ervan overtuigd dat ook de Nederlandse financiële sector meer dan ooit behoefte heeft aan uitgebalanceerde besturen waarin mannen én vrouwen met bewezen vakkennis en bestuurskracht hun waarden gaan toevoegen aan een enorme uitdaging. Diversiteit als bewezen succesfactor zal daarbij borg staan voor de meest kansrijke aanpak.

Vanuit deze visie roepen wij minister van Financiën Wouter Bos op de noodzakelijke veranderingen van de financiële sector niet in gang te zetten door snelle benoemingen vanuit het ‘old boys network’, maar zich juist nu door een team van onafhankelijke topmannen en topvrouwen te laten adviseren.

Geef de nieuwe financiële sector de beste start die mogelijk is.

Iedereen heeft er immers baat bij dat de toekomst van die sector wordt bepaald door een helder besef van zijn maatschappelijke taken. En iedereen wacht erop dat vertrouwen, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de financiële sector terugkeren.

Initiatiefnemers van deze oproep zijn:
Bercan Günel, partner Woman Capital; Carien van der Laan, partner Woman Capital; Pauline van der Meer Mohr, managing partner Amstelbridge; Anita van Oss, voormalig Global Head HR Private Banking ING.

Deze oproep wordt ondersteund door:
mr Ruth van Andel, partner Clifford Chance LLP; prof. dr. Tineke Bahlmann, collegelid Commissariaat voor de Media en Commissaris; Dominique Bech, directielid Staalbankiers N.V.; drs. Cathy van Beek MCM, Lid en plaatsvervangende voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Zorgauthoriteit; Heleen van Benthem, algemeen directeur Stegeman; drs Pamela Boumeester, algemeen directeur NS Poort; drs. Dorine Burmanje, voorzitter Raad van Bestuur Kadaster; drs. Ineke Bussemaker, directeur Betalen & Sparen Rabobank Nederland; drs. Alexandra Cook-Schaapveld M.A., Head of Europe and Global Head Corporate Finance Royal Bank of Scotland; Sybilla Dekker, Voorzitter Taskforce Talent naar de Top en Commissaris; Hetty van Ee, algemeen directeur Ormit BV; Annemarie van Gaal, ondernemer en investeerder; drs. Marilou van Golstein Brouwers, Managing Director Triodos Investment Management BV; drs. Wilma van Ingen, algemeen directeur Kamer van Koophandel Oost Nederland; mr Charlotte Insinger MBA, lid Raad van Bestuur Erasmus MC; mr Cilian Jansen Verplanke, directeur Grootbedrijf Rabobank International; prof. dr. Angelien Kemna, bijzonder hoogleraar Corporate Governance Erasmus Universiteit Rotterdam; mr Vera Keur, voorzitter/algemeen directeur VARA; Willemijn Maas, algemeen directeur AVRO; Monika Milz MBA, directeur Communicatie Rabobank Nederland; Jeannine Peek, algemeen directeur Content; mr Marlies Pernot, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis; drs. Caroline Princen, Managing Director Nedstaal BV; ing. Anka Reijnen, CFO Nieuwe Steen Investments N.V.; Shula Rijxman, Chief Commercial Offi cer IDTV; drs. Fleur Rieter AAG, Directeur Legal & General Nederland; drs. Mirjam Sijmons MBA, lid Hoofdirectie ANWB; Sabijn Timmers – Janssen AAG MCA, Chief Risk Offi cer DBV Verzekeringen; drs. ir. Karin Valk, algemeen directeur Nederland Omroepproductie Bedrijf (NOB); mr Els de Wind, partner Van Doorne Advocaten, Fiscalisten en Notarissen.