Dit Is Geen Schoolvoorbeeld
Nieuw meldpunt geeft aanzet voor vernieuwing schoolmaterialen

DitIsGeenSchoolvoorbeeld.nl is een nieuw online meldpunt voor ouderwetse en rolbevestigende voorbeelden in basisschoolmateriaal. Daarin worden jongens, meisjes, vrouwen en mannen vaak op een stereotype manier afgebeeld of beschreven. Het doel is om ons als samenleving ervan bewust te worden dat zulke traditionele beelden nog steeds onze kinderen beïnvloeden – met alle gevolgen van dien voor hun studie, carrière en privéleven.

De volgende situaties komen uit schoolboeken anno 2015. HIJ leest de krant, is politieagent, directeur of chirurg en voetbalt met de kinderen. ZIJ staat aan het aanrecht, is juf, verpleegster of receptioniste en smeert boterhammen voor het gezin. Deze gedateerde beelden weerspiegelen ingesleten ideeën over de maatschappelijke rol van vrouwen en mannen. Het is tijd om daar verandering in te brengen.

Meldpunt voor maatschappelijke bewustwording

Initiatiefnemers Bercan Günel en Damaris Beems hebben daarom het meldpunt Dit Is Geen Schoolvoorbeeld opgericht. Het is een handreiking aan leerkrachten, uitgevers, ouders en beleidsmakers – want zij kunnen samen het materiaal op onze basisscholen vernieuwen. En dat is hoog nodig, want het is in een verlichte samenleving de rol van ouders en onderwijs om het blikveld van kinderen te verbreden, niet te versmallen.

Bercan Günel is medeoprichter van NGL International en Woman Capital. Zij legt uit: “In Nederland kiezen veel vrouwen nog steeds voor een deeltijdbaan en voelen veel mannen de verantwoordelijkheid om kostwinner te zijn. Dat ligt voor een deel aan de beeldvorming die al op jonge leeftijd begint. In onze bewustwording over wat mannen én vrouwen kunnen doen hebben we echt nog een inhaalslag te maken.” Damaris Beems, eigenaar van 7N60 Communicatie, vult aan: “Het is belangrijk dat we thuis en op school het goede voorbeeld geven. Een écht schoolvoorbeeld. Zodat jongens en meiden de ruimte voelen om in vrijheid eigen keuzes te kunnen maken. Daar willen wij een bijdrage aan leveren. Elke reis begint met een eerste stap, en onze eerste stap is om vast te stellen welke beeldvorming het lesmateriaal nu aanmoedigt.”

Tijdens het schooljaar 2015-2016 verzamelt het meldpunt voorbeelden uit basisscholen in heel Nederland. Voor de zomervakantie presenteren de initiatiefnemers een overzicht hiervan aan de staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker. Dit Is Geen Schoolvoorbeeld nodigt dan ook iedereen uit om eens door de schoolboeken van hun kind, kleinkind of leerling te bladeren. Wie daar ouderwetse, rolbevestigende voorbeelden in tegenkomt kan dat melden op de site:www.DitIsGeenSchoolvoorbeeld.nl.