Bercan was te gast bij Avicenna en gaf een directiecollege over de uitdagingen in je carrière.

De vraag ‘What’s next?’ gaat niet alleen over welke mogelijkheden zich precies voordoen in je carrière maar vooral over de vraag welke uitdagingen echt haalbaar zijn. Het gaat er hierbij om wat je potentieel is en of je dat weet aan te spreken. Hoe zou je dat kunnen doen? En hoe kom je tot een reële inschatting van dat potentieel? En dat ook nog eens in tijden waarin organisaties zich sterk ontwikkelen en veranderen.