Alle excuses op een rij

In 2007 en 2008 heeft Woman Capital het Nederlandse bedrijfsleven een spiegel voorgehouden. In een serie van 15 advertenties in het FD lieten wij zien dat de veelgehoorde excuses voor het niet aannemen van een vrouw allemaal onterecht en contraproductief zijn.

Bedrijven met gemengde teams aan de top zijn creatiever, productiever en succesvoller. Er is dus alle reden om juist wél voor een topvrouw te kiezen. Woman Capital blokkeerde zo alle uitwegen en daagde de zakenwereld uit. Wat we werkelijk nodig hebben, zijn mannen met het lef om voor die vrijgekomen sleutelpositie een topvrouw te kiezen.

De Stellingen

Lees hieronder alle 15 stellingen. Klik op een stelling voor meer informatie.

 Stellingen 2007

Het glazen plafond bestaat niet

Althans, niet voor mannen. Voor hen is, als het om topfuncties gaat, the sky the limit. Maar voor veel vrouwen is de werkelijkheid op de carrièreladder veel minder hemels. Topfuncties blijken niet of nauwelijks bereikbaar. Ze stuiten op het glazen plafond van vooroordelen en achterhaalde percepties. En haken dan af.

Wie echter het beste voor heeft met zijn onderneming, werkt mee aan het opruimen van de aanwezige glazen plafonds. Zodat het ‘gelijke kansen’ ook voor de topfuncties gaat gelden. En de beschikbare topvrouwen op de juiste plaats komen.

Diversiteit is – zeker aan de top – een strategisch organisatiebelang dat leidt tot betere prestaties.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

Het gaat ons niet om man of vrouw, het gaat om kwaliteit

De meeste ondernemingen willen topfuncties vanuit deze stelling invullen: “het gaat ons niet om man of vrouw, het gaat ons om kwaliteit.” Waarmee dan wordt bedoeld relevante achtergrond, ervaring, visie en leiderschap.

Kwaliteiten die topvrouwen zeker ook hebben. Omdat deze vrouwen minder vaak en zichtbaar in de ‘vanzelfsprekende netwerken’ voorkomen, wordt al snel de conclusie getrokken: “ze zijn er niet”.

Ze zijn er wel degelijk. Misschien een kwestie van goed (laten) zoeken. Of van durven.
Het is voor een onderneming en aandeelhouders echt zonde om het voordeel van gemengde teams en de voor de hand liggende kansen op meer creativiteit, innovativiteit en rendement te laten liggen.

Diversiteit is – zeker aan de top – een strategisch organisatiebelang dat leidt tot betere prestaties.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

Als vrouwen écht goed zijn komen ze vanzelf wel bovendrijven

Waarom blijven ze dan toch ergens steken? Of haken ze af? Omdat met name topvrouwen dikwijls volgens mannen-criteria de maat wordt genomen. Worden beoordeeld op spraakmakende stappen, grote daden, scoren en zaken doen graag beschouwen als oorlogvoering.

Terwijl vrouwen in het topmanagement even goed zijn als hun mannelijke collega’s, maar anders. Waarin dan ook hun toegevoegde waarde zit: lange termijn-relaties bouwen, zaken in context zien, flexibel in leiderschapsstijlen, consequenties voor medewerkers en organisatie goed en tijdig inschatten.

Diversiteit is – zeker aan de top – een strategisch organisatiebelang dat leidt tot betere prestaties.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

Zij is niet ons kent ons

Prima CV, uitstekende referenties, 100% match wat betreft gewenste ervaring, visie en inzet, enkele specifieke kwaliteiten die veelbelovend zijn, absoluut een bestuurlijke ‘groeidiamant’ en toch ging de topfunctie aan haar voorbij. Omdat ze zich niet beweegt in de ‘ons kent ons’-netwerken van het zittende management. Ze is goed, maar niet one of the boys.

Elders kon ze wel in een topfunctie aan de slag. Als one of us. Versterkte de directie met een creatieve benadering, met andere en aanvullende dimensies, met meer evenwicht. En dat werkt door in betere contacten met business partners, grotere tevredenheid bij de aandeelhouders en ook in een stimulerende bedrijfscultuur.

Diversiteit is – zeker aan de top – een strategisch organisatiebelang dat leidt tot betere prestaties.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

Er moet een business case voor vrouwen komen

En dan luidt doorgaans de toelichting: ‘Meer vrouwen op topposities willen we wel, maar we zien ze daar nog niet. Dus het gaat om een investering met een hoog afbreukrisico. Want dat vrouwen de gewenste kwaliteit hebben, is een aanname. Toch?’

Voorbijgaand aan de gewoonte dat van het regelmatig falen van mannen in topfuncties geen business case wordt gemaakt maar een afboeking als business as usual, vragen wij wél aandacht voor het bewezen feit dat vrouwen met hun zakelijke inzicht en specifieke kwaliteiten organisaties significant beter later functioneren.

Diversiteit is – zeker aan de top – een strategisch organisatiebelang dat leidt tot betere prestaties.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

Ze zijn er niet

Diversiteit is een hot topic. Veel organisaties zoeken – naar eigen zeggen soms zelfs ‘wanhopig’ – naar topvrouwen. De uitkomst is meestal: ‘ze zijn er niet’.

Maar die topvrouwen zijn er wél. Misschien is er niet in hún netwerken gezocht. Of is er te weinig rekening gehouden met het feit dat topvrouwen zich minder opdringerig profileren. Op basis van onze database met ruim 5.000 topvrouwen en het grote aantal succesvolle plaatsingen in de afgelopen twee jaar, durven wij zonder overdrijving te zeggen: ‘ze zijn er wél’.

Diversiteit is – zeker aan de top – een strategisch organisatiebelang dat leidt tot betere prestaties.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

Niet experimenteren met vrouwen

Nee, natuurlijk niet. Maar het is bedenkelijk als er in feite dit wordt gezegd: ‘De Code Tabaksblat heeft de regels voor Commissarissen verzwaard, dus gaan wij in onze RvC niet met vrouwen experimenteren. Dat is voor ons een te groot risico.’

Onbekend maakt natuurlijk onbemind. Maar de strekking is: vrouwen zijn voor de toezichthoudende functies onvoldoende gekwalificeerd.
Helaas een hardnekkige perceptie dat maar al te vaak bij beslissers aanwezig is. De werkelijkheid is echter anders: topvrouwen kunnen – aantoonbaar – als Commissaris van grote waarde zijn.

Diversiteit is – zeker aan de top – een strategisch organisatiebelang dat leidt tot betere prestaties.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

Gezocht: Mannen met lef

Krap 7% vrouwen in topfuncties, terwijl Nederland zich toch zo graag profileert op emancipatie en gelijke kansen. Maar juist als het in ons land gaat om topfuncties is en blijft diversiteit een manke witte raaf. Vandaar dat wij voor onze kandidaten op zoek zijn naar mannen met lef.

Volgens ons hebben échte topmannen het lef om het vooroordeel van ‘vrouwen zijn minder’ te doorbreken. Zij begrijpen dat topvrouwen hun carrièrepad anders begaan. En dat vrouwen aan de top ook anders werken. Topvrouwen zijn anders – maar beslist niet minder. Mannen met lef weten dat en handelen daarnaar. Wij zoeken die mannen.

Diversiteit is – zeker aan de top – een strategisch organisatiebelang dat leidt tot betere prestaties.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

Stellingen 2008

We hebben al een vrouw

De Raad van Toezicht (zes mannen, een vrouw) bespreekt kandidaten die geschikt zijn om in een komende vacature te voorzien. Het voorstel om een tweede vrouw in de Raad op te nemen wordt naar de prullenbak verwezen, want ‘we hebben al een vrouw’.

Er komen steeds meer capabele vrouwen in Nederland. Die zijn niet beschikbaar als bewijs voor politieke correctheid, wel om leidinggevende functies krachtig in te vullen.

Kom op, heren! Het is tijd om toe te geven dat vrouwen op elk managementniveau in de organisatie een positieve bijdrage kunnen leveren. Als het u echt om sterke resultaten gaat, zult u beslist uitkomen op meer dan één vrouw.

Diversiteit is een bewezen succesfactor
.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

 

Zij - de hoeksteen van het gezin

Met de actuele opvatting ‘het gezin is de hoeksteen van de samenleving’ hebben wij volstrekt geen moeite. Wel dat daaraan maar al te vaak de gedachte is verbonden dat de vrouw de hoeksteen van het gezin is. Haar topjob is het verzorgen van huis en haard.

Wij zien dat anders. Als een vrouw buiten de deur wil werken, moet dat kunnen. Zonder vooroordeel, zonder enige beperking.

In nog te weinig organisaties mogen vrouwen bijdragen aan leiding en succes. Maar verantwoordelijkheden voor gezin én bedrijf kunnen heel goed samengaan. Haar gezin mag geen reden zijn om de kans op meer bedrijfssucces te laten liggen.

Diversiteit is een bewezen succesfactor
.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

Want zij was zwanger

Toen ze terugkwam van haar zwangerschapsverlof bleek de roze wolk wat grauwe kantjes te hebben. Haar belangrijkste accounts waren door collega’s overgenomen, en aan het einde van het jaar was er voor haar – ondanks het toch ruimschoots halen van haar targets – geen bonus, geen promotie. Ze was immers een tijd weggeweest.

Zwangerschap leidt nog te vaak tot een carrièrebreuk. Kinderen krijgen is normaal, maar met name voor topfuncties wordt het als een beperking gezien. Zijsporen en ongelijke behandeling worden dan de kille werkelijkheid.

Meer flexibiliteit over zwangerschappen is wel zo goed. Diversiteit omvat immers ook vrouwen die manager én moeder (willen) zijn.

Diversiteit is een bewezen succesfactor
.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

Vrouwen zijn het CEO-speeltje

Aan hun CEO zal het niet liggen, hij is verklaard voorstander van diversiteit. Tijdens meetings knikken zijn managers instemmend. Om vervolgens door te gaan met hun business as usual: ‘nu even geen vrouwen; ze zijn er niet; vrouwen zijn het speeltje van onze CEO; dit is een typische mannenfunctie; we willen power dus geen vrouw.’

Wij ervaren het regelmatig dat er over diversiteit vurige pleidooien worden gehouden, maar dat het onderwerp in de praktijk sluitpost is van de agenda. Of daar helemaal niet opstaat. Heel bedenkelijk tegenover vrouwen; jammer voor de onderneming. Want vrouwen zijn geen speeltjes en gemengde teams leiden – op elk niveau – tot betere resultaten.

Diversiteit is een bewezen succesfactor
.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

Leer te denken als een man

Vrouw. Briljant, de juiste studies, sporen reeds verdiend, ambitieus. Met volgens de HR-directeur één tekortkoming: ze denkt niet als een man. Om hogerop te komen zal ze dat toch echt moeten leren.

Man – de maat der dingen. In veel ondernemingen is dat op de carrièreladder ‘vanzelfsprekend’ nog steeds de norm. Die dus ook geldt voor vrouwen. Waardoor juist zij die geschikt zijn voor topfuncties afhaken.

Diversiteit is meer dan een statement. Het is inzien dat vrouwen niet een mindere denkwijze hebben, maar wel een andere. En in gemengde teams samenwerken – dat kan iedereen leren.

Diversiteit is een bewezen succesfactor
.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

Vrouwen zijn zo schreeuwerig

Gevormd tot the good girl: veel glimlachen, inschikkelijk zijn. Na een paar jaar werken blijkt dat ze daarmee niet verder komt. Promoties gaan aan haar voorbij. Ze wordt nauwelijks gezien en niet gehoord.

Ze gaat de aandacht op zich vestigen. Zelfpositionering met inhoud en duidelijkheid. Het werkt, haar carrière krijgt glans. Ze blijft dat doen. Met één nadeel: haar mannelijke collega’s vinden haar nu ‘zo schreeuwerig’.

Wat mannen schreeuwen noemen, is een poging van vrouwen tot overleven. Voor hen kennelijk de enige manier om bij te dragen. Dat kan veel effectiever – vanuit het besef dat vrouwen niet minder zijn maar wel anders. Are you listening, gentlemen?

Diversiteit is een bewezen succesfactor
.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.

Wat is wijsheid?

Het aantal vrouwen dat studeert en werkt neemt gestaag toe. Vooral mannen denken dat meer vrouwen in topfuncties een kwestie is van tijd, geduld en groei. Dat komt vanzelf wel goed. Wij betwijfelen dat.

Soms komen wijzigingen naar ieders wens tot stand; soms is er een paardenmiddel nodig. Ook voor de keuze tussen vrije arbeidsmarkt en quota voor functies geldt: wat is wijsheid?

Wij zijn voor vrijheid en tegen elke vorm van discriminatie. Als echter het denken over vrouwen in topfuncties niet wezenlijk verandert en hun aantal achterblijft bij overeengekomen doelstellingen, dan zijn quota een acceptabel alternatief om de noodzakelijke diversiteit tot stand te brengen.

Diversiteit is een bewezen succesfactor
.
Woman Capital kan daaraan bijdragen.