waarom-quota

“… ik heb wel een paar dagen lopen twijfelen want ik ben eigenlijk helemaal geen voorstander van een quota. 40% is niet altijd het goede getal en ik zou dit liever principle based dan rule based invullen. Ik zie echter ook in dat er nu te weinig gebeurt dus vandaar dat ik toch mee wil tekenen. En uiteraard ook omdat ik de tijd en energie die jullie er weer in gestopt hebben, waardeer …”

“… Helaas, maar het is tijd om realistisch te worden, de ‘andere weg’ is lang genoeg geprobeerd. Ik teken graag …”

“… Eerlijk gezegd vind ik het onderwerp Quota ook lastig en heb hier met andere vrouwen een heftige discussie over sinds een paar jaar. Zelf ben ik bevoorrecht omdat …….. onze CEO ………… sterke voorvechter is van diversiteit, en dus alleen heeft gezocht naar een vrouw… Door jullie Manifest realiseer ik me ook des te meer, dat ik waarschijnlijk een van de uitzonderingen ben en dat er meer voor nodig is om de huidige trend te doorbreken. Daarom steun ik jullie Manifest graag van harte. Erg goed om te zien welke stoere vrouwen allemaal al getekend hebben. Daar kun je toch bijna niet bij achterblijven …”

“… Een gelijke verdeling man en vrouw in het bestuur van een bedrijf is niet raar, maar normaal. Een moeder met 3 jonge kinderen in een bestuursfunctie van een beursgenoteerde onderneming is net zo normaal als een vader met 3 jonge kinderen in een bestuursfunctie van een beursgenoteerde onderneming, maar waarom moet alleen de moeder daar uitleg over geven anno 2009? Ik was zo naief te denken dat het glazen plafond voor mijn moeders generatie gold. Helaas vraag ik mij inmiddels af of mijn dochters van 4 en 6 er nog steeds tegenaan zullen lopen over 20 jaar. Daarom ben ik voor het instellen van een quota omdat er wel degelijk capabele en ambitieuze vrouwen zijn maar onze maatschappij hen alleen wil zien als vrouwen en moeders en niet als zeer capabele bestuurders…”

“… Mijn motivatie om te tekenen: juist nu weten we dat het anders moet met onze samenleving. Niet alleen de belangen van aandeelhouders, maar ook de belangen van customers, werknemers, toeleveranciers en van de volgende generatie moeten meegewogen worden in het strategische besluitvormingsproces. De waarde van onze legacy is niet wat we doen, maar hoe we het doen.
De belangen van de volgende generatie moeten prevaleren boven die van de gevestigde orde……en dit initiatief zal door de gevestigde orde als een aanval gevoeld worden! Be prepared: je zal een storm over je heen krijgen- en deze zal persoonlijk worden …”

“… What get’s measured, get’s done. Wanneer een target dan eenmaal staat hebben we ook vaak genoeg gezien dat het gepraat stopt en de leiders ervoor gaan. Dan komt de creativiteit vanzelf en wordt het een uitdaging. Nu door blijven zetten: Failure is not an option. Hulde aan jullie! …”

“… Via de weg der geleidelijkheid zijn wij de afgelopen 20 jaar als vrouwen niet veel verder gekomen. Bij recente reorganisaties zijn vrouwen opnieuw ondervertegenwoordigd in Raden van Bestuur onder het mom dat er geen geschikte kandidaten waren. Deze conclusie bestrijd ik. Die vrouwen zijn er wel, maar je moet er je best voor doen.
Voor een goed en duurzaam bedrijfsresultaat is een goede balans tussen mannen en vrouwen op alle niveaus, dus ook op RvB niveau gewenst. Dit is wetenschappelijk aangetoond.
Hoewel ik graag gezien had dat deze wetenschap er vanzelf toe zou leiden dat er een fors percentage vrouwen op topniveau mee draait, blijkt dit niet voldoende te zijn.
Een paardenmiddel als quota is nodig om nieuwe stappen in de richting van diversiteit aan de top van onze ondernemingen te realiseren. ik steun dit initiatief van harte …”

” … maar ben het van harte eens met de roep om een quota. Iets.waar ik een aantal jaar geleden overigens niet zeker van was, maar inmiddels ben ik ook wel overtuigd van het feit dat we iets moeten forceren, het duurt anders veel te lang …”

“… Ik doe graag mee…”

“… Dank voor de email en dit initiatief, helaas ben ik tot de conclusie gekomen dat quota de enige oplossing is. Dus ja ik onderteken (helemaal eens met de tekst). Je kent mijn stelling: als we zelfs quota voor vis hebben waarom niet voor vrouwen ? Iets anders werkt niet !!! Intenties heb ik de afgelopen jaren genoeg gezien …”

“… Ik ben bereid dit te ondertekenen. Mijn naam mag je gebruiken. Ik heb inmiddels de afgelopen weken weer een paar ervaringen opgedaan die bevestigen dat er wat moet gebeuren …”

“… Graag teken ik het Quota-Manifest mee. Ik onderschrijf de inhoud volledig. Ik dacht altijd: we zullen het toch moeten doen op onze eigen kwaliteit. En ik denk dat een aantal vrouwen dat ook zeker lukt. Maar dat is niet genoeg want hoe ouder ik word en verder ik kom in mijn loopbaan; hoe meer ik merk dat de vooruitgang te langzaam gaat en de bewustwording bij de “decisionmakers” nog te beperkt is. Ik merk ook dat vrouwen het verschil kunnen maken en een organisatie kunnen laten draaien en effectiever kunnen laten werken. Het moet dus echt. Ik vind het een zeer lovenswaardig streven van jullie en ben er trots op dat jullie dit doen …”

“… Uitstekend initiatief. Uiteraard teken ik mee …”

“… Ik ben het volledig eens met dit manifest en moet (helaas) constateren dat het zonder een guotum waarschijnlijk niet gaat lukken. Veel succes …”

“… Goede actie. Ik doe mee. Al vind ik 40% erg veel, afgezet tegen het aantal in totaal beschikbare vrouwen t.o.v. het aantal in totaal beschikbare mannen; ik merk dat ik juist veel gevraagd wordt, o.a. omdat ik vrouw ben, maar mijn agenda raakt echt al overvol. Maar het hoge percentage is een goed middel om aandacht te genereren! …”

“… Op mij kun je rekenen, want ik word er zo langzamerhand vnl MOE van. Wat een giga gebrek aan daadkracht van onze dappere helden immers. … En ik ben elke empathie nu wel kwijt …”

“…Ik teken graag dit Manifest, want ik sta er van harte achter …”

“… Ik ondersteun dit initiatief van harte. Wederom mijn waardering voor al jullie inspanningen om je hard te maken voor deze goede zaak. Ik geloof echt dat quota noodzakelijk zijn om een trendbreuk te realiseren en dat meer vrouwen aan de top goed zijn voor de maatschappij/bedrijven. Niet zozeer vanuit emancipatiebeginsel, maar vanuit het feit dat gemengde teams een betere prestatie leveren. Dus mijn handtekening mag onder het manifest …”

“… Een uitstekend initiatief. In de tekst van het manifest kan ik mij helemaal vinden. Ik onderteken dus graag …”

“… Ik heb het Quota-manifest gelezen en wil het graag mede onderschrijven. Er is meer dan genoeg gekwalificeerd vrouwelijk kapitaal dat nu nog onbenut blijft. Voornamelijk omdat de huidige RVC en de RVT in hetzelfde netwerk van mannen blijven rondkijken. Niet alleen leidt dat tot een overbezetting bij dezelfde mannen waardoor de kwaliteit lager wordt, maar ook wordt tekort gedaan aan de verbreding van de opbouw van een gekwalificeerd netwerk . Daarbij komt nog dat vrouwen van nature al met een bredere blik naar de business kunnen kijken hetgeen in de huidige situatie een enorme verrijking zou zijn …”

“… Mijn complimenten voor jullie volhardende vechtlust in deze ambitie, waarvan de realisatie taaier is dan een gemiddeld intelligente optimist zou mogen verwachten …”

“… Net als veel vrouwen denk ik, sta ik in principe nogal gereserveerd tegenover de invoering van quota. Tegelijkertijd onderschrijf ik de noodzaak om in het diversiteitsdossier kilometers te gaan maken i.p.v. de millimeters van de afgelopen jaren. Met het vrijblijvende beroep op het gezonde verstand en de met de mond beleden goede intenties schiet het niet op …”

“… Ik zie geen adequater alternatief. En, om er nog maar eens een stereotype tegen aan te gooien: uit ervaring weet ik dat mannen vaak echt aanzienlijk harder gaan rennen als er een heldere target is waar ze op afgerekend worden . Ik onderteken daarom graag mee …”

“… Ook ik geloof inmiddels dat de verandering geforceerd zal moeten worden, en derhalve met heldere doelstellingen gecommuniceerd en afgedwongen …”

“… Goed initiatief. Ik ben niet zo van dwang, maar dit is wel een mooie steen in de vijver …”

“… Ik ondersteun dit van harte! Anderhalf jaar geleden heb ik consequent in alle gremia waarin ik zit laten vallen dat ik in navolging van Noorwegen voor een Q ben en indien mogelijk een korte discussie gevoerd. De reacties waren overal unaniem zeer negatief. Ik verwacht dus dat deze ondertekening me geen punten gaat opleveren, maar het zij zo. Ook de oproep van Agnes Jongerius 1 á anderhalf jaar geleden hierover kreeg verbazend weinig bijval …”

“… I have received and read the Quota Manifest and am quite proud to sign it. The message is very clear. It is however of course really unfortunate that it has to come to this. I say this because I had high hopes that the Dutch community would not need to be pushed into doing what is right (and best!). But in fact it is not surprising that we have had to come to this point. I am convinced it is absolutely the only way to go and our Scandinavian neighbors have proven it …”

“… Ik ondersteun jullie initiatief volledig. Ik heb bewondering voor jullie energie en doorzettingsvermogen! …”

“… Met volle overtuiging zal ik mee tekenen …”

“… Het is zeer bewonderingswaardig dat jullie jullie inzetten voor de positie van topvrouwen. Ik steun jullie hierbij graag en zal dus ook het Manifest mee ondertekenen …”

“… Ik wil graag het manifest mede ondertekenen. Ik heb het helemaal gehad met al dat Hollandse gemiep over positieve discriminatie. Er moet echt een daad gesteld worden want dit schiet totaal niet op. Deze duw in de rug van vrouwen is precies wat we nodig hebben. De rest maken we zelf wel waar …”

“… Ja, ik teken graag mee …”

“… Ook ik ben er ondertussen van overtuigd dat het ‘vanzelf’ niet goed gaat komen. Ik ondersteun jullie streven naar een wettelijk quota van 40% vrouwen in RvCs …”

“… Ja, ik teken mee! …”

“… Ik vind het manifest goed opgesteld en met name “de streep” door foutieve en blokkerende opvattingen erg overtuigend! Compliment …”

“… Ik vind het een prachtig geformuleerd manifest wat mijn persoonljke overtuiging raakt. Ook ik zie, ondanks de inzet van een aantal mannen in organisaties hier echt verandering in aan te brengen, hoe moeilijk het is een hele groep en alle macht- en invloedcircels daarin mee te krijgen. Voor mij is het langzamerhand duidelijk dat een tijdelijk quota deze pat stelling zou moeten doorbreken tot we het percentage gehaald hebben. Dan is er volgens mij een zichzelf in stand houdend patroon in de verhoudingen ontstaan die zichzelf voortzet. Misschien zouden jullie dat nog in je begeleidend schrijven kunnen opnemen …”

“…Zet mijn naam er ook maar onder, ik werk graag mee …”

“… Fijn te lezen dat de strijdlust er nog steeds is! Ik ben echt zo’n vrouw die helemaal klaar is voor de top maar ben hier nog nooit voor benaderd …”

“… Met liefde onderteken ik dit door jullie opgestelde Manifest. Een zeer goed en professioneel initiatief, en mooi dat Woman Capital dit ‘risico’ (??) wil nemen (het zal jullie positie m.i. alleen maar versterken, als voorvechter van en het in stelling brengen van aanwezig talent cq. kapitaal).
Naast een stukje eigenbelang, doe ik het met name vanuit mijn passie voor en geloof in het vrouwelijk top-talent. It’s about time for a real change! …”

“… Ik ben het helemaal met jullie eens dat het allemaal veel en veel te traag gaat. Mij irriteert dit ook en zoals je weet ben ik op verschillende manieren bezig om de menigsvorming te veranderen. Dus ik onderteken graag het manifest. Ik spreek heel veel vrouwen en een groot aantal hebben belangrijke posities bekleed maar hebben schoon genoeg van de masculine mentaliteit die in de top leeft. Vrouwen die posities verliezen omdat ze niet leuk meedoen of er niet in komen omdat ze stelselmatig gepasseerd worden. Neelie Kroes heeft meerdere malen aangegeven dat ze haar positie heeft te danken aan quota …”

“… Goed initiatief …”

“… Ik ga tekenen. Ik hoop ook dat veel topvrouwen dat gaan doen ondanks dat we er misschien allemaal wel een tikje ambivalent over zijn (zoals ook mooi in het manifest verwoord staat)…”

“… Ik steun jullie initiatief van harte en met jullie steun wordt het zeker een succes…”

“… Een uitstekend en spannend initiatief. Ik onderteken dit graag …”

“… Ik moest even over jullie voorstel nadenken, maar teken (uiteraard) mee. Dat is op basis van de gedachte: elk initiatief dat de diversiteit bevordert is er een. Lidmaatschap van RvC of RvT vergroot de zichtbaarheid van vrouwen en dat is sowieso een goed zaak. …”

“… Ik heb wel altijd twijfels gehad bij quota, maar zie ook dat het zonder dat gewoon niet lukt. Ook op het middel Wet is nog wel wat af te dingen en zeker nu het naar de Kamers gaat, zul je zien dat de regeldichtheid groot gaat worden en de critici nog meer argumenten tegen vinden. Daarbij vind ik het jammer dat de blik alleen gericht is op beursgenoteerd, en (semi) publiek, terwijl er juist in de niet-beursgenoteerde sectoren en de internationale bedrijven ook wel wat mag gebeuren. Maar dat is allemaal iets om later nog eens bij stil te staan. Het moest ondertekening maar niet in de weg staan …”

“… Ik onderteken graag het manifest. Zou eigenlijk niet nodig moeten zijn om met quota te werken maar het gaat anders niet lukken …”

“… Ik teken mee. Een ambitieuze target leidt altijd tot creatieve en diverse oplossingen die anders niet bedacht worden. Veel succes en hartelijk dank voor het nemen van het initiatief. …”

“… Ik ben het, al zij het terughoudend, eens met jullie initiatief. Je kunt mij bij de ondertekenaars zetten …”

“… voor mijn dochter …”

“… Voor mijn dochters. En voor een betere wereld …”

“… Eindelijk! Van harte steun ik jullie actie. Proud to be quoted, wordt de leuze …”

“… Er zijn zoveel redenen te verzinnen waarom je het niet zou moeten doen en zo kunnen wij nog wel veel meer redenen verzinnen. Maar daarbij vergeet je dat er ook heel veel goede redenen zijn om het te doen, laten we dáár nu vanuit gaan …”

“… Chapeau voor Woman Capital voor dit manifest.Nederland moet nu eindelijk het voorbeeld van Noorwegen volgen! We dreigen het Afganistan van Europa te worden … ”

“… Het zou bij voorkeur geen structurele maatregel moeten zijn, maar om de noodzakelijke verandering teweeg te brengen is dit “paardenmiddel” helaas nodig. Het heeft zijn nut in Noorwegen bewezen. Koudwatervrees kan kennelijk alleen via deze weg overwonnen worden, en de tijd heeft uitgewezen dat het niet vanzelf gaat …”

“… Jorritsma zei ooit: er is geen glazen plafond, alleen een dikke laag mannen… Quotum lijkt helaas de enige oplossing om als vrouw door te dringen in het ‘old boys network’ …”

“… De erkenning dat extra en andersoortige inspanningen nodig zijn om het potentieel van vrouwen ook bestuurlijk te benutten is een belangrijke historische markering: nu zorgen dat de streefcijfers ook gehaald kunnen worden! En misschien ook eens wat meer aandacht voor de soms ondermaatse motieven van mannen in bestuurlijke functies en de zittingsduur …”

“… Helemaal mee eens! maar we moeten niet vergeten dat met rechten ook verplichtingen komen. Dan moeten wij er ook klaar voor zijn / staan. Ik ben het… jullie ook?…”

“… Ik onderteken graag het Quota-Manifest. Na jarenlang actief te zijn geweest in overheid en bedrijfsleven, heb ik helaas moeten constateren dat het glazen plafond toch erg dik is. Zeker als je geen gebruik wil maken van politieke partijen en relaties is het moeilijk om dit te doorbreken…”

“…jammer dat het nodig is, maar het is nodig…”

“… In principe vind ik dwang geen goede zaak, maar afwachten tot de vrouwen worden geaccepteerd in topposities is ook geen goede zaak. Vrouwelijk talent is waardevol en dient ook te worden ingezet …”

“… Jammer dat een quota nodig is,maar het doel heiligt de middelen …”

” … omdat 1 aanpak niet werkt en dus op alle fronten de zeilen moeten worden bijgezet …”

“… Discussie over wenselijkheid en voortrekkerij neem ik voor lief. Je moet de impasse doorbreken en dit lijkt mij een hele goede maar bovenal resultaatgerichte manier. Ik ondersteun het manifest van harte. De generatie na ons zal ons dankbaar zijn. Net zoals ik ook de genaratie (feministen) voor mij dankbaar ben. Ik hoef voor minder te vechten dan zij in de jaren 60 en 70 hebben gedaan. Ik wil graag ook de volgende generatie vrouwen helpen door enerzijds zelf de top te behalen, maar ook de weg er naar toe haalbaar te maken door quota aan te moedigen. …”

“… Het is naar mijn stelige overtuiging tijd voor een paradigma wijziging. Ook voor de volgende generatie vrouwen is dit van belang. Maar het heeft ook maatschappelijk impact. Ik steun dus met kracht het Quota-manifest …”

“… mooi dat de acties van afgelopen jaren vruchten gaan afwerpen t.a.v. geplande inspanningen. Nu het resultaat nog! Gefeliciteerd met het resultaat tot nu toe! …”

“… ik ondersteun van harte het quota manifest en wens jullie veel succes …”

“…Diversiteit in organisaties in essentieel. Helaas kom ik nog te vaak tegen dat vrouwen niet dezelfde kansen/mogelijkheden krijgen als mannen. Jammer dat zo’n quota nodig is …”

“…Onbekend maakt onbemind! …”

“…Ik de Scandinavische landen is quota al lang in gebruik. De resultaten zijn zeer zichtbaar in de samenleving en bedrijfsleven. Wees niet bang, neem een actie! Sign for the quota …”

“… Helaas speelt dit probleem niet alleen aan de top. Maar als het daar lukt dan zal de zo broodnodige andere mentaliteit ook afgewongen worden in de lagen eronder. …”

“…Door een norm te stellen, worden organisaties veel meer uitgedaagd om out-of-the-box te denken, waardoor innovatie en creativiteit worden gestimuleerd …”

“… Ook ik ondersteun dit initiatief voor de volle 100%.
In veel reacties op jullie website, zie ik het woord ‘helaas’. Het lijkt er op dat vrouwen zelf de excuses aandragen voor een quotering. Waarom helaas? Vrouwen hebben juist ontzettend veel kwaliteiten te bieden waar de samenleving en het bedrijfsleven wat aan heeft. Meiden, wees er een beetje meer trots op!

In veel discussies wordt verwezen naar het Noorse model, maar wordt er ook wel eens gekeken naar het Zuid-Afrikaanse model? Ook daar is wetgeving gebruikt om de toegang van een minderheidsgroep tot de arbeidsmarkt en tot de topfuncties af te dwingen. Het ging hier alleen niet om vrouwen maar om kleurlingen. Inmiddels is wel duidelijk dat dit niet tot chaos heeft geleid, niet tot mismanagement en niet tot benoemingen van de verkeerde persoon op de verkeerde positie.
Natuurlijk, alle begin is zwaar, en met quotering is pas het begin van een revolutie in gang gezet. Iedere verandering vraagt om aandacht, om begeleiding, dus ook benoeming van vrouwen op topposities. Ik hoop dat de discussies zich snel op dat vlak gaan bewegen, en er meer aandacht zal komen wat bedrijven er dan vervolgens aan moeten doen om de vrouwen tot volle bloei te laten komen en blijvend aan zich te binden, en dat we binnenkort bevrijd zijn van de negatieve gedachten die er zijn rondom een quota. Ik zie alleen maar kansen, voor mannen én voor vrouwen. …”

“… Het kan mij niet ver genoeg gaan en ik hoop dan ook dat we mede door dit manifest verschillende partijen wakker schudden dat vrouwen wel degelijk ambitieus zijn en verschillende zaken heel goed kunnen combineren en balanceren! …”

“… Je hebt een bepaalde kritische massa nodig om een keerpunt te bereiken; helaas is het in Nederland kennelijk nodig om die kritische massa op deze wijze te bereiken …”

“… Het is een hele stap voor mij om een quotum te ondersteunen. Maar de weg om het zonder harde hand te realiseren is te lang, en de schade te groot.
De analogie met de lange weg voor vrouwenkiesrecht in Zwitserland blijft door m’n hoofd spoken …”

“… Complimenten voor dit initiatief dat juist nu nodig is. Hogere arbeidsparticipatie van vrouwen is een goed alternatief voor het steeds langer laten doorwerken van ouderen. Aantrekkelijke doorgroeikansen motiveren vrouwen om langer en meer te blijven werken. De wereld verandert komende decennia ingrijpend met het opraken van fossiele bronnen en een steeds grotere, veeleisendere bevolking. Nieuwe oplossingen zijn nodig, de denk- en werkkracht van vrouwen is daarbij onontbeerlijk. Hoewel in de media vooral tegenstanders aan het woord zijn zie ik op deze site gelukkig veel steun van een hoog niveau. Een quota is een effectief middel om de verandering die gewenst en nodig is te versnellen …”

“… Juist in een tijd van grote economische veranderingen, gaat de onbewuste voorkeur uit naar behoud van ‘bekende waardepatronen’. Alleen met een quoata is het nu mogelijk om een blijvende doorbraak te bewerkstelligen en vrouwen die plek te geven die hen toekomt.
Mijn voorstel is de quota in te laten gaan bij het middenkader, zodat daar managementteamsontstaan met voldoende vrouwen. Hierdoor kan er en doorgroei plaatsvinden naar de top en wordt de positie van vrouwelijke managers niet een van uitzondering.
Laat vooral ieder topvrouw de carrierepaden van drie vrouwelijke managers uit het middenkader actief volgen en waar nodig ondersteunen om zo te zorgen dat er een groot veld ontstaat van vrouwelijke managers…”

“… Omdat het zooooo logisch en goed gaat werken als er meer vrouwelijk capitaal tot leven komt in het leiderschap van bedrijfsleven NL. En opdat mijn 3 prachtige dochters als ze later groot zijn niet dezelfde discussie hoeven aan te horen en/of te voeren als onze generatie vrouwen. Let’s get it over with! …”

“… Had graag vrouwen via normale weg aan de top gekregen. Ondanks jullie inspanningen is het de afgelopen periode weer eens duidelijk geworden dat mannen in hun old boys netwerk blijven rondkijken. Daarnaast ondervindt ik steeds vaker in mijn eigen omgeving dat het een gesloten mannennetwerk is waar vrouwen nog steeds niet als volwaardig zakenpartner worden gezien. Daarom heb ik besloten het Quota manifest te ondertekenen …”